Niedźwiedzie nie chcą spać

niedzwiedzie

Jak podają portale informacyjne: „niedźwiedzie w Tatrach bojkotują w tym roku sezon sypialny”. Wot i miszki musi nażłopały się kawoszki…

Categories: Illustration